Impressum

Deze website word beheert door Liss
contact kunt u opnemen via: 
of via de contactbutton op de pagina

Disclaimer


De standpunten en meningen op deze website, zijn de persoonlijke mening van de schrijvers van Todayslist.nl, en staan los van eventuele officiële standpunten van bedrijven of organisaties die worden vermeld. Wél word er door ons online gezocht naar recensies van derde over bepaalde producten waaruit wij onze eigen persoonlijke mening opmaken en beschrijven op de website.

Wij proberen alle zorg in acht te nemen om te verzekeren dat de informatie op deze website up-to-date is. Onregelmatigheden zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie. De aangeboden informatie en/of diensten worden door de gebruiker geheel voor eigen risico gebruikt en zijn onder voorbehoud van typefouten. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Wij hebben geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker wordt gebruikt en wijzen iedere aansprakelijkheid af voor verlies van inkomsten of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook. 

De informatie die wij op de website plaatsen is enkel ter entertainment en/of ter informatie en dient niet gezien te worden als officieel advies.
Wij van Todayslist zijn geen getrainde of gediplomeerde professionals, ons advies is slechts algemene informatie en voor individueel advies moet men bij een professional zijn.

Deze pagina maakt gebruik van affiliate marketing.

Op eigen verantwoording mag er gebruik gemaakt worden van teksten op deze pagina, bronvermelding wordt hierbij ten zeerste gewaardeerd.

Bezoekers hebben de mogelijkheid een reactie te geven bij geplaatste artikelen. Reacties worden behandeld als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Het wordt niet gewaardeerd onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, ontuchtig, aanstootgevend of enig ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, naar of van deze website te verzenden of daarop openbaar te maken. Todayslist behoudt zich van het recht reacties naar eigen inzicht te weigeren, in te korten of negeren zonder opgaaf van redenen.

Als laatste stellen wij u graag op de hoogte van het cookie-en privacybeleid welke onder deze naam te vinden zijn op de pagina.